Ljus

Och ljuset lyser i mörkret,
och mörkret har inte övervunnit det.